Klub Privrednih Novinara

Klub Privrednih Novinara
Klub Privrednih Novinara

профит јавних предузећа у Србији 20,4 мил.динара у 2017.

cartoon-money-clipart.jpg

 Држава очекује 15,5 милијарди за буџет

Буџет од јавних предузећа ове године очекује 15,5 милијарди динара. Уколико држава неког не поштеди, она би, скоро у динар, могла да испуне своју обавезу. Прелиминарни подаци показују да је 37 државних фирми лане остварило профит од 20,4 милијарде динара, а у буџет би требало да уплате до половине добити. Не треба заборавити Телеком Србија, државно акционарско друштво, јер се државна каса нада близу 5,9 милијарди динара његових дивиденди.

Од 37 јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, позитиван финансијски резултат за 2017. годину је остварило 31 јавно предузеће, док је са губитком пословало њих шест. Ниједно од ових предузећа још није донело одлуку о уплати дела добити. Закон каже да оснивачи могу да дају до половине зараде, али и да оснивач, уз адекватно образложење, може да их и ослободи те обавезе.

За све који се сећају биланса јавних предузећа пре неколико година, прилично невероватно звучи да би најзначајнији "донатор" буџета требало да буде - Србијагас. На сајту Агенције за привредне регистре још није доступан консолидовани финансијски извештај, али је матично предузеће 2016. годину завршило са добитком од 16,8 милијарди динара. Лане су имали скоро осам пута мањи резултат - 2,1 милијарду динара, али су били ослобођени обавезе да део дају буџету. Профит су искористили за отплату дела нагомиланих дугова.

Није још познат ни консолидовани извештај за Електропривреду Србије, али је извесно да су у "плусу". Матично предузеће пише добит од 3,4 милијарде динара.

Железнице Србије АД уписале су добитак од 3,5 милијарди динара, акционарско друштво Електромрежа Србије остварило је профит од 3 милијарде динара, Југоимпорт СДПР 3,1 милијарду динара, а Пошта Србије - 2,2 милијарде динара. Економисти, међутим, напомињу да ове године српским јавним финансијама помоћ државних предузећа није неопходна.

Уместо уплате у буџет, јавна предузећа би требало да остварени профит искористе за повећање инвестиција - сматра Милојко Арсић, професор Економског факултета.

- У свим областима у којима послују јавна предузећа, од телекомуникација, преко железнице до електропривреде, потребне су знатно веће инвестиције од оних које се сада остварују. Повећање инвестиција јавних предузећа треба да допринесе укупном повећању инвестиција у Србији које су сада врло ниске.

Иначе, јавна предузећа су 2014. године остварила збирни нето губитак од 65,3 милијарди динара. Годину касније остварила су збирни нето добитак у износу од око 2,5 милијарди динара, а у 2016. години збирни нето добитак у износу од 4,6 милијарде динара.

Дипос растао 46%

Дипос је, током протекле године, остварио добит пре опорезивања у износу од 140,05 милиона динара. То је чак 46,60% више у односу на планирану добит од 95,53 милиона динара, колико је ова компанија рачунала да ће зарадити у 2017. години. Разлози за реализовану бруто добит у толико већем износу су на страни расхода. Тачније, наплата потраживања по основу закључених уговора о закупу током 12 лањских месеци порасла је са 65,99% на 90,28% на крају 2017. године.

Губиташи и Путеви Србије

Међу јавним предузећима која су пословала са губитком су и Путеви Србије. Они су лане зарадили "минус" од 8 милијарди динара. Инфраструктура железнице је остварила губитак од 1,9 милијарди динара. Србија воз је имала негативан резултат од 638 милиона динара. "Минус" пише и Завод за уџбенике - 290 милиона динара. Извор еКапија