Klub Privrednih Novinara

Klub Privrednih Novinara
Klub Privrednih Novinara

Од 1.јула на снази нови Правилник о ПДВ-у

digitron.jpg

Поводом ступања на снагу Правилника о ПДВ-у 1. јула, Привредна комора Србије у сарадњи са Пореском управом организовала је низ састанака представника пословне заједнице и надлежних институција, ради што квалитетније и правовремене припреме за примену тог подзаконског акта, саопштено је из ПКС.

Према том правилнику у периоду од 1. јула 2018. године до 30. јуна 2019. године, у поступцима провере правилности података у Обрасцу ПОПДВ, надлежни порески органи неће узимати у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ обавезе за ПДВ.

На састанцима представника пословне заједнице и надлежних институција разматрано је и како се уносе подаци (основица за ПДВ) у Образац ПОПДВ по основу разграничења трошкова, па је у вези са тим новина да ће се сада подаци о промету добара и услуга који је обвезнику ПДВ-а обавио други обвезник ПДВ-а или лице које није обвезник ПДВ евидентирати на основу рачуна о промету, односно на основу другог документа којим се доказују пословне промене.

Такође, представници Пореске управе су најавили да се измена Правилника неће односити на набавке које је остварио обвезник ПДВ-а, а који је дужник за промет другог обвезника ПДВ (домаћег/страног лица), као и на исказивање података по основу увоза добара, плаћених аванса, измене основице ПДВ-а .

Код основице и ПДВ-а за примљене и дате авансе, предложена су решења по којима би се основица и ПДВ исказивали по основу примљених аванса и по основу сторнирања примљених аванса, тако да ће Пореска управа у наредном периоду размотрити тај предлог.

Када је у питању утврђивање и евидентирање набавне вредности рекламног материјала без накнаде и поклонима вредним мање од 2.000 динара, порески орган сматра да је потребно да се у оквиру ПДВ евиденције обезбеди посебна евиденција о промету (продаја/набавка) добара у складу Законом о ПДВ-у.

Вредност по којој би се исказивали подаци у Обрасцу ПОПДВ била би вредност утврђена у складу са чланом 17. Закона о ПДВ-у.

На Порталу Е - порези биће током јула постављена електронска адреса путем које ће пословна заједница моћи да се обраћа Пореској управи за помоћ и додатна објашњења у вези са применом Правилника, наводи се у саопштењу.

Директорка Пореске управе Драгана Марковић поручила је на скупу у ПКС, да се управо састанцима и отвореним дијалогом са представницима пословне заједнице, Пореска управа креће у смеру да постане партнер привреде.

Пореска управа обезбедила је информатичку подршку за електронско подношење обрасца ПОПДВ, а у фебруару ове године објавила је и Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна, које је саставни део апликације, навела је Олгица Трајковић, начелник у Сектору за трансформацију, презентујући новине које доноси Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Иначе, нормативно тумачење одредби Правилника током дискусије са представницима пословне заједнице припремила је Наташа Ковачевић, в.д. помоћника министра за фискални систем.

извор еКапија