Klub Privrednih Novinara

Klub Privrednih Novinara
Klub Privrednih Novinara

За пројекте прекограничне сарадње Србије и Хрватске 18 мил ЕУР

saradnja.jpg


Агенција за регионални развој Хрватске објавила је Други позив за подношење предлога пројеката, у оквиру програма Интеррег ИПА прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2014-2020, за шта је обезбеђено око 18 мил ЕУР.
 


Предлози пројеката могу се односити на побољшање квалитета јавних социјалних и здравствених услуга, заштиту животне средине и биодиверзитета, побољшање спречавања ризика и промовисање одрживе енергије и енергетске ефикасности, као и пројекти који се односе на допринос развоју туризма и очувању културне и природне баштине...

Како пише на сајту Интеррег-а, опредељени износ у оквиру другог позива је 17.915.000 мил ЕУР, од чега 15.230.000 милиона представља суфинансирање ЕУ, а 2.687.000 милиона долази из буџета Хрватске.

Извор еКапија